Typsida – Karl X Gustav – 2 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1657-1659      3,623 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1659    

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1165751totalt 1 ex*
inget privat
Typ 1:216585249totalt 3 ex*
inget privat
Typ 1:316595350totalt 2 ex*
inget privat
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)