Typsida – Karl X Gustav – 2 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1657-1659      3,623 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1659    

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1657     sm–              1 ex

Typ 1:2.     1658      sm 49          3 ex

Typ 1:3.     1659      sm 50          2 ex

Den sista kolumnen visar resultatet av Bertel Tingströms undersökning av det totala antalet exemplar som finns kvar idag. Något exemplar i privat ägo är dock inte känt.

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)