Typsida – Karl X Gustav – 8 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1656-1659      14,492 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1656-1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1659    

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:116564442totalt 4 ex*
inget privat
Typ 1:216574543totalt 5 ex*
inget privat
Typ 1:316584644totalt 4 ex*
inget privat
Typ 1:416594745totalt 24 ex*
privat RR
*Enligt Bertel Tingströms inventering.
Enligt en notering i Ahlströms auktionskatalog 28 (1983) förvaras drygt hälften av 1659:orna i offentliga samlingar och det verkar stämma rätt bra..

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)