Typsida – Karl X Gustav – 8 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1656-1659      14,492 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1656-1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1659    

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1656     sm 42           4 ex

Typ 1:2.     1657      sm 43          5 ex

Typ 1:3.     1658      sm 44          4 ex

Typ 1:4.     1659     sm 45          24 ex             RR

Den fjärde kolumnen visar resultatet av Bertel Tingströms undersökning av det totala antalet exemplar som finns kvar idag, på museer och i privat ägo. Enligt en notering i Ahlströms auktionskatalog 28 (1983) förvaras drygt hälften av 1659:orna i offentliga samlingar.      

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)