Typsidan – Karl X Gustav – 10 Dukater 1654

Präglad med stamparna till 1 Riksdaler 1654

Myntfakta:

Stockholm     1654     34,30 g     42-44 mm     96,8% silver

Upplaga:  okänt (kanske bara 1 ex)

Myntmästare:  Michael Hack     (mm “glödhakar”)

Gravör:  Johann Rethe

Gamla sm–

Nya sm 1

1 unikt ex på KMK

(Foto från SM-boken)