Typsida – Karl X Gustav – 1/4 Öre – Typ 1

CGRS

Myntfakta:

Avesta     1654-1660     12,9 g     29-30 mm     koppar

Myntmästare: Markus Kock          (1654-1657)

             Markus Kocks söner          (1658-1660)

Gravör: Johan Michelsson Planting

       Typ 1:1.     1654          sm 57     0 kända ex i privat ägo

       Typ 1:2.     1655          sm 58

       Typ 1:3.     1656          sm 59

       Typ 1:4.     1657          sm 60

       Typ 1:5.     1658          sm 61

       Typ 1:6.     1659          sm 63

       Typ 1:7.     1660          sm 64

(Foto MISAB 13)