Typsida – Karl X Gustav – 4 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1656-1658      7,246 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1656-1657    

                         Markus Kocks söner 1658    

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1656     sm 46           4 ex

Typ 1:2.     1657      sm 47          1 ex

Typ 1:3.     1658      sm 48          2 ex

Den sista kolumnen visar resultatet av Bertel Tingströms undersökning av det totala antalet exemplar som finns kvar idag, på museer och i privat ägo. Kan också nämnas att det förmodligen enda exemplaret i privat ägo var en 1656:a som såldes på Ahlström 41 (1990).      

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)