Typsida – Karl X Gustav – 4 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1656-1658      7,246 kg      koppar

Myntmästare:  Markus Kock 1656-1657    

                         Markus Kocks söner 1658    

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:116564846totalt 4 ex*
privat RRRR
Typ 1:216574947totalt 1 ex*
inget privat
Typ 1:316585048totalt 2 ex*
inget privat
*Enligt Bertel Tingströms inventering. Enligt en notering i Ahlström 41 var dock plåten 1656 som såldes då ett 5:e exemplar som missats av Tingström.

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)