Typsida – Karl X Gustav – 1 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1655-1660      1,812 kg      koppar

Vikt efter myntordning 7/3 1660: 1,617 kg

Myntmästare:  Markus Kock 1655-1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1660    

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1655     sm 51           8 ex

Typ 1:2.     1656      sm 52          19 ex

Typ 1:3.     1657      sm 53          17 ex

Typ 1:4.     1658     sm 54          16 ex 

Typ 1:5.     1659     sm 55           13 ex

Typ 1:6.     1660      sm 56          4 ex

Den sista kolumnen visar resultatet av Bertel Tingströms undersökning av det totala antalet exemplar som finns kvar idag, på museer och i privat ägo. Vad gäller 1660 så finns inga möjligheter att idag veta hur många ex som sorterar under den nya myntordningen.

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)