Typsida – Karl X Gustav – 1 Daler sm

Myntfakta:

Avesta      1655-1660      1,812 kg      koppar

Vikt efter myntordning 7/3 1660: 1,617 kg

Myntmästare:  Markus Kock 1655-1657    

                         Markus Kocks söner 1658-1660    

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:116555451totalt 8 ex*
inget privat
Typ 1:216565552totalt 19 ex*
privat RRR
Typ 1:316575653totalt 17 ex*
privat RRR
Typ 1:416585754totalt 16 ex*
privat RRR
Typ 1:516595855totalt 13 ex*
privat RRR
Typ 1:616605956totalt 4 ex*
privat RRRR
*Enligt Bertel Tingströms inventering.

Mittstämpeln till höger visar bland annat myntmästarmärket längst ner; en pil på en sköld. Så länge som Markus Kock var myntmästare i Avesta flankerades denna pilsköld av hans initialer MK. Efter hans död den 20/11 1657 behölls pilskölden men initialerna togs bort. 1658 skötte hans söner Isak och Abraham ruljansen tillsammans ett år innan Isak officiellt blev myntmästare 1659. (Foto från SM-boken)