Typsida – Karl X Gustav – 1 Dukat – Typ 2

Obruten omskrift

Myntfakta:

Stockholm     1654-1658 och 1660     3,44 g     21,5-23,0 mm     97,2% guld

Total upplaga okänd

Myntmästare:  Michael Hack 1654-1657     (mm “glödhakar”)

                         Göran Wagner 1658-1660     (mm GW)

Gravör:  Petter Michelson

mm “glödhakar”

Typ 2:1.     1654     sm 3      RRRR

Typ 2:2a.     utan år      sveakronor med 3 spetsar     sm 5          RRRR

Typ 2:2b.     utan år      sveakronor med 4 spetsar     sm 5var          RRRR

Typ 2:3.     1656     sm 6          RRR      

Typ 2:4.     1657     sm 7      RRRR

mm GW

Typ 2:5.     1658     sm 8      RR

Typ 2:6.     1660     sm 9      endast off. saml?

Typ 2:2b med mm “glödhakar” och sveakronor med 4 spetsar. (Foto Ahlström 31)

(Foto Bonde 3)

Typ 2:5 med mm GW och mer normala sveakronor med 3 spetsar. (Foto Bonde 3)