Raritetssidan – Kristina – Riksdalervalörer

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
5 Dukater16491unik på KMK1
Den här fick också hänga med på den här sidan.
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
4 Riksdaler1645unik i Wien2
4 Riksdaler16462unik på KMK3
2 Riksdaler Typ 1164433 kända ex4
2 Riksdaler Typ 1164543 kända ex5
2 Riksdaler Typ 11646mm AG51 känt ex6a
2 Riksdaler Typ 11646utan mm2 kända ex6b
2 Riksdaler Typ 116476endast off.saml?7
2 Riksdaler Typ 216497 2 kända ex8
ÅrTypVariant 1Gamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Riksdaler typ 11633knäbild 1910 kända ex9
1 Riksdaler typ 21639knäbild 2liten bild
MDCXXXIIII
10aganska
vanlig
10a
1 Riksdaler typ 21639doliten bild
MDCXXXIX
10b =
10a)(10c
5 kända ex10b
1 Riksdaler typ 21639dostörre bild
MDCXXXIX
10cganska
vanlig
10c
1 Riksdaler typ 21640do11vanlig11
1 Riksdaler typ 21641do12ganska
vanlig
12
1 Riksdaler typ 31641bröstbild13ganska
vanlig
13a
1 Riksdaler typ 31641dofrälsaren på
liten kulle
6 kända ex13b
1 Riksdaler typ 31642domm vid
frälsarens sidor
14avanlig14a
1 Riksdaler typ 31642domm
mellan fötterna
14b8 kända ex14b
1 Riksdaler typ 31642dogs M
mellan fötterna
7 kända ex14c
1 Riksdaler typ 31643do15mycket
vanlig
15
1 Riksdaler typ 31644doMDCXLIV16avanlig16a
1 Riksdaler typ 31644dostort mm AG
mantel med
grov väv
sällsynt16b
1 Riksdaler typ 31644doMDCXLIIII16b8 kända ex16c
1 Riksdaler typ 31645do17ganska
vanlig
17
1 Riksdaler typ 31646domm AG18asällsynt18a
1 Riksdaler typ 31646doutan mm18bganska
vanlig
18b
1 Riksdaler typ 31646dohårflätor8 kända ex18c
1 Riksdaler typ 31647dooflätat hår1913 kända ex19a
1 Riksdaler typ 31647dohårflätorsällsynt19b
1 Riksdaler typ 41647högervänt
porträtt
201 känt ex20
1 Riksdaler typ 31652bröstbild21ganska
vanlig
21
1 Riksdaler typ 31653do226 kända ex22
ÅrTypVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1/2 Riksdaler Typ 11639knäbildMDCMXXXVIIII
(ett M för mycket)
1 känt ex23a
1/2 Riksdaler Typ 11639dostor bild
MDCXXXVIIII
23a6 kända ex23b
1/2 Riksdaler Typ 11639doliten bild
MDCXXXVIIII
23b1 känt ex23c
1/2 Riksdaler Typ 11639doliten bild
MDCXXXIX
23c15 kända ex23d
1/2 Riksdaler Typ 11640do1639 års bild4 kända ex24a
1/2 Riksdaler Typ 11640do1640 års
stora bild
24a5 kända ex24b
1/2 Riksdaler Typ 11640do1640 års
mindre bild
24bganska vanlig
1/2 Riksdaler Typ 11641do1640 års
mindre bild
253 kända ex25
1/2 Riksdaler Typ 21641bröstbild2610 kända ex26
1/2 Riksdaler Typ 21642domm AG
vid huvudet
27aminst 25 ex27a
1/2 Riksdaler Typ 21642domm AG
vid benen
27bganska vanlig27b
1/2 Riksdaler Typ 21642domm AG
mellan fötterna
27cminst 25 ex27c
1/2 Riksdaler Typ 21643do28sällsynt28
1/2 Riksdaler Typ 21644do29ganska vanlig29
1/2 Riksdaler Typ 21645do30sällsynt30
1/2 Riksdaler Typ 21646domm AG31a2 kända ex31a
1/2 Riksdaler Typ 21646doutan mm31bminst 25 ex31b
1/2 Riksdaler Typ 21647do323 kända ex32
1/2 Riksdaler Typ 21652do338 kända ex33
ÅrTypVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya sm-nr
1/4 Riksdaler typ 11640uppsatt hår3414 kända ex34
1/4 Riksdaler typ 11641do354 kända ex35
1/4 Riksdaler typ 21641långt hårdelat årtal36a9 kända ex36a
1/4 Riksdaler typ 21641doodelat årtal36b1 känt ex36b
1/4 Riksdaler typ 21642dodelat årtal37a2 kända ex37a
1/4 Riksdaler typ 21642domm AG
vid huvudet
37bminst 25 ex37b
1/4 Riksdaler typ 21642domm AG
vid benen
37c13 kända ex37c
1/4 Riksdaler typ 31643samma bild
men ny
myntordning
mm AG
vid huvudet
38a10 kända ex38a
1/4 Riksdaler typ 31643domm AG
vid benen
38b9 kända ex38b
1/4 Riksdaler typ 31644domm AG
vid huvudet
39a4 kända ex39a
1/4 Riksdaler typ 31644domm AG
vid benen
39bminst 25 ex39b
1/4 Riksdaler typ 31644dosäckliknande
mantel
4 kända ex39c
1/4 Riksdaler typ 31645do4010 kända ex40
1/4 Riksdaler typ 31646domm AG41a5 kända ex41a
1/4 Riksdaler typ 31646doutan mm
arabiskt årtal
41b6 kända ex41b
1/4 Riksdaler typ 31646doutan mm
romerskt årtal
41cminst 25 ex41c