Raritetssidan – Kristina – Riksdalervalörer

4 Riksdaler

1646          sm 2          1 unikt ex i Wien

2 Riksdaler

1644          sm 3          3 kända ex

1645          sm 4          3 kända ex

1646          sm 5          1 känt ex

1647          sm 6          0 kända ex

1649          sm 7          2 kända ex

1,5 Riksdaler

1649     “8 Mark”     sm 8          2 kända ex

1 Riksdaler

1633          sm 9          10 kända ex

1639     sm 10a)(10c =     sm 10b          5 kända ex

1642     gs M     sm 14a var          7 kända ex

1642     mm AG mellan fötterna     sm 14b          8 kända ex

1644      MDCXLIIII     sm 16b          7 kända ex

1647     högervänt porträtt     sm 20          1 känt ex

1653          sm 22          6 kända ex

1/2 Riksdaler

1639     MDCXXXVIIII, stor bild     sm 23a          6 kända ex

1639     MDCXXXVIIII, liten bild     sm 23b          1 känt ex

1639     MDCXXXIX     sm 23c          14 kända ex

1639     MDCMXXXVIIII (ett M för mycket)     sm–          1 känt ex

1640     1639 års mindre porträtt          sm 24var          3 kända ex

1640     årets stora porträtt     sm 24a          5 kända ex

1641     1640 års mindre porträtt     sm 25          3 kända ex

1641     årets bild     sm 26          8 kända ex

1645         sm 30           15 kända ex

1646     mm AG     sm 31a          2 kända ex

1647          sm 32          3 kända ex

1652          sm 33          8 kända ex

1/4 Riksdaler

1640          sm 34          12 kända ex

1641     1640 års typ     sm 35          4 kända ex

1641     delat årtal     sm 36a          8 kända ex

1641     odelat årtal     sm 36b          1 känt ex

1642     delat årtal     sm 37a          2 kända ex

1642     odelat årtal, mm nedtill     sm 37c          14 kända ex

1643     mm upptill     sm 38a          10 kända ex

1643     mm nedtill     sm 38b          10 kända ex

1644     mm upptill     sm 39a          4 kända ex

1645          sm 40          9 kända ex

1646     arabiskt årtal, mm AG     sm 41a          5 kända ex

1646     arabiskt årtal, utan mm     sm 41b          6 kända ex