Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 4

Myntfakta:

Stockholm     1647     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Daniel Kock     (inget mm)

Gravör:  förmodligen Reinhold Krull (gubben på bron)

Gamla sm 20

Nya sm 20

RRRR

Enligt Bengt Hemmingsson i SNT 2000-4 kallades Daniel Kock och Petter Michelsson den 8/5 1647 till Kammarkollegiet, som uttryckte sitt missnöje över de “elacka stemplar” som Kock låtit göra till myntet. Dessa hade graverats av en “gammal gubbe som sitter här på broen” och av allt att döma var identisk med en viss Reinhold Krull. Förmodligen var porträttstampen till ovanstående Riksdaler en av dem som Kammarkollegiet inte tyckte om. Riksdaler präglades i vilket fall i ytterst begränsad omfattning och får nog ses som ett provmynt som ej blev godkänt. (foto SNF 158)