Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1641-1647 och 1652-1653     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG eller utan mm

                         Daniel Kock      (1647)     utan mm

                         Mikael Hack      (1652-1653)     “glödhakar”

Gravör:  Petter Michelsson

Makarna Grooth som myntmästare

ÅrMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 3:1a1641utan mm13a13ganska
vanlig
Typ 3:1b1641AGfrälsaren på
liten kulle
13bRRR
Typ 3:2a1642AGmm vid
frälsarens sidor
14a14avanlig
Typ 3:2b1642AGmm
mellan fötterna
14b14bRR
Typ 3:2c1642AGgs M
mellan fötterna
14cRR
Typ 3:31643AG1515mycket
vanlig
Typ 3:4a1644AGMDCXLIV16a16avanlig
Typ 3:4b1644stort
AG
do
men säckliknande
mantel
16bsällsynt
Typ 3:4c1644AGMDCXLIIII16c16bRR
Typ 3:51645AG1717ganska
vanlig
Typ 3:61646AG18a18aS

Daniel Kock som myntmästare

ÅrMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 3:7a1646slätt hår18b18ganska
vanlig
Typ 3:7b1646flätat hår18cRRR
Typ 3:8a1647slätt hår19a19R
Typ 3:8b1647flätat hår19bS

Michael Hack som myntmästare

ÅrMmNya sm-nrGamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:91652glödhakar2121ganska
vanlig
Typ 3:101653glödhakar2222RR
Typ 3:3 med ett M, som står gör Petter Michelsson, mellan frälsarens fötter. Detta är förmodligen första gången en svensk gravör satt sitt signum på ett mynt. (Foto MISAB 6)
Typ 3:4 med mm AG mellan frälsarens fötter. Det sägs att myntmästaren Antony Grooth blev förgrymmad över Michelssons tilltag med gravörsignumet och beordrade honom därför att sätta myntmästarmärket mellan fötterna i stället. Dessvärre blev han inte heller nöjd med detta och redan året därpå var myntmästarmärket tillbaka på sin plats vid frälsarens sidor. (Foto Myntkompaniet 17)
Typ 3:8. Antony Grooth dog 1645 och tog hans hustru Anna Grooth över och drev verket vidare ett år. Man kan förutsätta att riksdalrar 1646 utan mm är präglade efter den 1 juli 1646 när Daniel Kock tagit över myntmästar ansvaret. (Foto MISAB 13)
Typ 3:12. Michael Hack tog över myntmästarrollen 1652 och som mm använde han 2 korslagda glödhakar placerad i omskriften längst ner. (Foto från Schmitz katalog)