Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1641-1647 och 1652-1653     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG eller utan mm

                         Daniel Kock      (1647)     utan mm

                         Mikael Hack      (1652-1653)     “glödhakar”

Gravör:  Petter Michelsson

Makarna Grooth som myntmästare

Typ 3:1     1641     utan mm          sm 13          

Typ 3:2     1642     mm AG vid sidan av frälsaren          sm 14a          

Typ 3:3     1642     gs M mellan fötterna          sm–           RR

Typ 3:4     1642     mm AG mellan fötterna          sm 14b           RRR

Typ 3:5     1643     mm AG          sm 15          

Typ 3:6a     1644     MDCXLIV, mm AG          sm 16a          

Typ 3:6b     1644     MDCXLIIII, mm AG          sm 16b           RR

Typ 3:7     1645     mm AG          sm 17          

Typ 3:8     1646     mm AG          sm 18a           S

Daniel Kock som myntmästare

Typ 3:9     1646     utan mm          sm 18b

Typ 3:10     1647     utan mm          sm 19

Michael Hack som myntmästare

Typ 3:11     1652      mm “glödhakar”        sm 21

Typ 3:12     1653       mm “glödhakar”        sm 22        RRR

Typ 3:3 med ett M, som står gör Petter Michelsson, mellan frälsarens fötter. Detta är förmodligen första gången en svensk gravör satt sitt signum på ett mynt. (Foto MISAB 6)
Typ 3:4 med mm AG mellan frälsarens fötter. Det sägs att myntmästaren Antony Grooth blev förgrymmad över Michelssons tilltag med gravörsignumet och beordrade honom därför att sätta myntmästarmärket mellan fötterna i stället. Dessvärre blev han inte heller nöjd med detta och redan året därpå var myntmästarmärket tillbaka på sin plats vid frälsarens sidor. (Foto Myntkompaniet 17)
Typ 3:8. Antony Grooth dog 1645 och tog hans hustru Anna Grooth över och drev verket vidare ett år. Man kan förutsätta att riksdalrar 1646 utan mm är präglade efter den 1 juli 1646 när Daniel Kock tagit över myntmästar ansvaret. (Foto MISAB 13)
Typ 3:12. Michael Hack tog över myntmästarrollen 1652 och som mm använde han 2 korslagda glödhakar placerad i omskriften längst ner. (Foto från Schmitz katalog)