Typsida – Kristina – 2 Riksdaler typ 2

“Christin”

Myntfakta:

Stockholm     1649     57,54 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravörer:  Jean d’Armand (åts.) och Petter Michelsson (fråns.)

Gamla sm 7

Nya sm 8

RRRR

Enligt en tradition som påbörjades på Karl XI:s tid uppkallades den högsta reguljära mynttypen efter regentens namn, i det här fallet “Christin”.