Typsida – Kristina – 1/4 Riksdaler typ 2-3

Myntfakta:

Stockholm     1641-1646

1638 års myntordning:     7,19 g     29-30 mm     87,8% silver

1643 års myntordning:     7,31 g     28-30 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG

                         Daniel Kock      (1646)     utan mm

Gravör:  Petter Michelsson

1638 års myntordning; Antony Grooth som myntmästare

Typ 2:1a1641årtalet delat, inget mmsm 36a RR
Typ 2:1b1641odelat årtal, inget mmsm 36b RRRR
Typ 2:2a1642årtalet delat, mm AGsm 37a RRRR
Typ 2:2b1642mm AG bredvid huvudetsm 37b
Typ 2:2c1642mm AG bredvid benensm 37c R

1643 års myntordning; makarna Grooth som myntmästare; mm AG

Typ 3:1a1643mm bredvid huvudetsm 38a RR
Typ 3:1b1643mm bredvid benensm 38b RR
Typ 3:2a1644mm bredvid axlarnasm 39a RRR
Typ 3:2b1644mm bredvid benensm 39b
Typ 3:31645sm 40 RR
Typ 3:41646arabiskt årtalsm 41a RRR

Daniel Kock som myntmästare; inget mm

Typ 3:51646arabiskt årtalsm 41bRR
Typ 3:61646romerskt årtalsm 41cfler än 15 ex