Typsida – Kristina – 1/4 Riksdaler typ 2-3

Myntfakta:

Stockholm     1641-1646

1638 års myntordning:     7,19 g     29-30 mm     87,8% silver

1643 års myntordning:     7,31 g     28-30 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG eller utan mm

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG

                         Daniel Kock      (1646)     utan mm

Gravör:  Petter Michelsson

1638 års myntordning; Antony Grooth som myntmästare

ÅrMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1a1641utan mmårtalet delat36a36a RR
Typ 2:1b1641utan mmodelat årtal36b36b RRRR
Typ 2:2a1642mm AGårtalet delat37a37a RRRR
Typ 2:2b1642mm AG
upptill
37b37bfler än 15 ex
Typ 2:2c1642mm AG
nedtill
37c37c R

1643 års myntordning; makarna Grooth som myntmästare; mm AG

ÅrMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 3:1a1643mm upptill38a38aRR
Typ 3:1b1643mm nedtill38b38bRR
Typ 3:2a1644mm upptill39a39aRRR
Typ 3:2b1644mm nedtill39b39bfler än 15 ex
Typ 32c1644stort
mm nedtill
säckliknande
mantel
39cRRR
Typ 3:316454040RR
Typ 3:41646arabiskt årtal41a41aRRR

Daniel Kock som myntmästare; inget mm

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 3:51646arabiskt årtal41b41bRR
Typ 3:61646romerskt årtal41c41cfler än 15 ex