Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1633     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Upplaga: 4000 ex

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men möjligen guldsmeden Hans Weiler

Typ 1:1     1633               sm 9               RR

(Foto MISAB 15)