Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1633     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Upplaga: 4000 ex

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men möjligen guldsmeden Hans Weiler

Gamla sm 9

Nya sm 9

RR

(Foto MISAB 15)