Raritetssidan – Kristina – 2 Riksdaler 1644

ex 1.

kvalitet 1+, “uppgraverad, repor”

Förvärvad till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Håkan Westerlund –> Lars-Erik Bomans samling –> MM:s samling –> Sten Törngrens samling (?) –> OF:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 2.

kvalitet 1, “repor på åtsidan och plantsfel på frånsidan”

T.G.Appelgren (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 17 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch Myntkonsortier i Nordbanken –> Sten Törngren –> Myntgalleriet 2 (1994) –> Sten Törngren igen –> Ingvar Ehnbom –> Myntsamlarnas Postorder (1998) –> Tysk samling (1998-2005) –> WAG auktion (2005) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

Enligt Törngrens anteckningar i Schmitz katalog så köptes myntet av Hyllengren 1989 och sedan kom Törngren själv i besittning av det 1994 “via Hyllengren”. Detta är givetvis en förenkling eftersom Hyllengren och Hirsch Mynthandel sattes som bekant i konkurs hösten 1990 och samtliga mynt som lagts i konsortium beslagtogs av respektive bank. I sin bok berättar dock Törngren om hur han 1993-1994 lyckades köpa ett antal konsortier av Nordbanken och denna 2 Riksdaler ingick säkerligen i detta köp. Därefter är myntets fortsatta öde något oklart, men han nämner “sålt via skånsk mynthandlarvän till tysk samling”.

ex 3.

Oscar Wasastjernas samling (1920) –> Axel Ax:son Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

Avestas ex där det är uppsatt i montern. (Foto Jan Holmberg)