Typsida – Kristina – 2 Riksdaler typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1644-1647     57,54 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Antony Grooth     (1641-1645)     mm AG

                         Anna Grooth      (1645-1646)     mm AG

                         Daniel Kock      (1647)     utan mm

Gravör:  Petter Michelsson

Typ 1:1     1644               sm 3               RRR

Typ 1:2     1645               sm 4               RRR

Typ 1:3     1646               sm 5               RRRR

Typ 1:4     1647               sm 6               endast off. saml?

2 Riksdaler 1644-1647 präglades med ordinarie riksdalerstampar på plants av dubbel tjocklek. (Foto MISAB 17)