Raritetssidan – Kristina – 1/4 Riksdaler 1643 med mm upptill

ex 1.

kvalitet 01, “obetydliga repor”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –>?–> Heritage 3101 (2022) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 2.

kvalitet 1+, (7,16g)

Ahlström 2 (1972) –>?–> Hirsch 33 (1986) –>?–> Sten Törngrens samling –> Spink 143:695 (2000) –>?

Törngren köpte förmodligen myntet på Hirsch 33 men det har inte gått att säkerställa. (Foto Spink 143)

ex 3.

kvalitet 1+, (6,99g)

Myntgalleriet 3 (1995) –> Sten Törngrens samling (1995-2000) –> Spink 143:694 (2000) –>?–> Nils Unos samling

(Foto Spink 143)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 15 (1977) –>?–> Ahlström 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 5.

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Folke Marklunds samling (1970-1989) –> Ahlström 39 (1989) –>?–> Mynthuset 3 (1990) –>?–> Myntgalleriet lager 9 (1993) –>?

(Foto Ahlström 39)

ex 6.

kvalitet 1+, “obetydliga rispor” (7,26g)

MISAB 9 (2013) –> G.Jönssons samling

(Foto MISAB 9)

ex 7.

kvalitet 1+

MISAB 17 (2016) –>?

(Foto MISAB 17)

ex 8.

“sehr schön”

Swiss Bank Corporation auktion 35 (1994) –>?

(Foto SBC 35)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Ahlström 66 (2002) –> Ove Karlssons samling (2002-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 10.

kvalitet 1?/1

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Aurum 2:137 (2006) kvalitet 1, “varit hängd”

ex. Aurum 2:136 (2006) kvalitet 1/1+, “varit hängd”

ex. Törngren –> Spink 143:693 (2000) kvalitet 1+, “spår av montering ovanför drottningens huvud” (7,07g)

ex. Schmitz –> KNF auktion Schmitz 3:325 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Järnum –> Schmitz (1979-1989) –> Rune Larsson kvalitet 1+ (7,09g)

ex. Nordlinds lager 8-10 (1978-1979) kvalitet 1+

Äldre försäljningar:

ex. Bernhard Olofsson (1946) –> Gustav W. Andersson

ex. Skårman (1958) –> Hellström kvalitet 1+/01

ex. Ragnar Cederlunds samling (1953)

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1538 (1898) –> skriftlig köpare