Typsida – Kristina – 1 Riksdaler typ 2

Myntfakta:

Sala     1639-1641     28,77 g     42-44 mm     87,8% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  Petter Michelsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:11639MDCXXXVIIII10a10aganska
vanlig
Typ 2:2a1639sm 10a)(10c10b10bRRR
Typ 2:2b1639MDCXXXIX10c10cganska
vanlig
Typ 2:316401111vanlig
Typ 2:416411212ganska
vanlig

Typ 2:1 med ett årtal som slutar med IIII och ett porträtt som ryms inom åtsidans inre ring. (Foto MISAB 16)

Typ 2:2a. Åtsida som föregående men ett årtal som slutar med IX. Skulle lika gärna kunna beskrivas som sm 10a)(10c. (Foto MISAB 27)

Typ 2:2b. Här är frånsidan som föregående, men porträttet på åtsidan är större och den inre ringen bruten. Typ 2:3 och 2:4 är likadana med endast smärre variationer. (Foto MISAB 16)