Raritetssidan – Karl XII – Guldmynt

2 Dukater

1702          5 kända ex          sm 1        

1704          5 kända ex          sm 2         

1 Dukat

1697          5 kända ex          sm 3

1699          8 kända ex          sm 4         

1700          3 kända ex          sm 5         

1701          7 kända ex          sm 6         

1702          4 kända ex          sm 7         

1704          3 kända ex          sm 8         

1707          3 kända ex          sm 9         

1708          11 kända ex          sm 10         

1709          9 kända ex          sm 11         

1710          fler än 25 kända ex          sm 12         

1711          6 kända ex          sm 13         

1712          9 kända ex          sm 14         

1713          14 kända ex          sm 15         

1714     (harnesk med 2 nitar)     fler än 20 kända ex          sm 16    

1714     (harnesk med 3 nitar)          4 kända ex          sm 16 var        

1715      (punkt efter EST)     11 kända ex          sm 17                   

1715      (punkt efter PROTECTOR)     5 kända ex          sm 17 var

1716          14 kända ex          sm 18         

1717          12 kända ex          sm 19         

1718          fler än 15 kända ex          sm 20         

Paykulldukat          3 kända ex          sm 20c         

1/2 Dukat

1701          fler än 15 kända ex          sm 21         

1/4 Dukat

1700     (med mantel)          fler än 15 kända ex          sm 22    

1700     (framskjuten axel)     fler än 15 kända ex          sm 23    

1700     (tillbakadragen axel)          5 kända ex          sm 24