Typsida – Karl XII – 1/4 Dukat – Typ 1

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1700     0,87 g     ca 14 mm     97,6% guld

Slät rand

Myntmästare:  Henrik Zedritz     (inget mm)

Gravörer:  Arvid Karlsten      (källa Stig Stenström, NNÅ 1945)

Sm 22

Fler än 15 ex i privat ägo

Karlsteen har graverat åtsidan på 1/4-dukaten typ 1, medan Hartman har gjort åtsidorna till typ 2 och 3 (det ser man på bokstavspunsarna). Frånsidorna är dock stampidentiska på alla tre typerna och då får man nog utgå från att Karlsteen är upphovsman även till den stampen. (Foto Hagander 4)