Typsida – Karl XII – 1/4 Dukat (Typ 3)

Harnesk och tillbakadragen axel

Myntfakta:

Stockholm     1700     0,87 g     ca 14 mm     97,6% guld

Slät rand

Myntmästare:  Henrik Zedritz     (inget mm)

Gravör: Carl Gustav Hartman     (källa Stig Stenström, NNÅ 1945))

       Typ 3:1.     1700     (okänd upplaga)       sm 24          RR

Karlsten har graverat åtsidan på 1/4-dukaten typ 1, medan Hartman har gjort åtsidorna till typ 2 och 3 (det ser man på bokstavspunsarna). Frånsidorna är dock stampidentiska på alla tre typerna, vilket gör det svårt att avgöra vem av de två gravörerna som är upphovsman.  (Foto Hagander 2)