Raritetssidan – Karl XII – 1 Dukat 1699

ex 1. 

kvalitet 01, “lätt gniden, liten repa vid näsan”

Skånsk samling –> Wallins Mynthandel på Tradera 2010 –>?

Svår bedömning här eftersom randen är så lika på detta och Schmitz ex. Myntet har ju blivit putsat och repan kan ha tillkommit. Detta ex verkar dock något bucklig vilket blev avgörande. (Wallins foto)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> (förmodligen Algård 1977-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –> Ahlström 43 (1991) –>?

Hirsch Mynthandel begärdes i konkurs hösten 1990 och myntköpen i Zürich i maj lär aldrig ha blivit betalda. (Foto från Schmitz katalog)

ex 3. 

“sehr schön, min. gewellt, winz kratzer”

Claes-Olof Algårds samling (-1986) –> Julius Haganders samling (1986-2011) –>Künker 196 auktion Hagander 2 (2011) –>?

Det fanns ett exemplar av detta årtal i Alexander Bolins (Algårds morfar) samling när Algård ärvde densamma 1948. Om det är detta ex går dock inte att avgöra eftersom Algård mycket väl kan ha ägt flera ex i sitt långa samlarliv. (Foto Hagander 2)

ex 4. 

kvalitet 1+

Lars Emil Bruuns samling nr 1668 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Bergmans samling –>?–> Ahlström 35 (1987) –>?–> Mynthuset 3 (1990) –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

Israel Berghman köpte som bekant andra delen av Bruuns samling, där denna dukat ingick, 1918. Huvuddelen av Berghmans samling såldes sedan 1921 via Jacques Schulman till den amerikanske storsamlaren Virgil Brand. Man kan dock inte vara säker på att vidstående mynt sålts den vägen, Berghman kan ha sålt det på annat sätt. (Foto Ahlström 35

ex 5. 

kvalitet 1+, “kantskada/testmärke”

Waszawskie Centrum Numizmatyczne auktion 53 (2013) –> Ottar Ertzeids samling (2013-2018) –>MISAB 26 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 26)

ex 6.

Dala Mynt- och Frimärkshandel (ca år 2000) –> Ove Karlssons samling (2000-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 7. 

kvalitet 1/1+

Martin Anderssons samling –> Boberg auktion 17 (februari 1930) –> samling Bonde på Ericsberg (1930-2010) –> Nordlinds auktion “Bonde 6” (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 8.

kvalitet 2

Nordstjärnans auktion i Örebro 3/2 1967 –> Björkdahl –>?

Foto saknas, men kvalitén avgör att det inte kan vara samma ex som något av de andra.

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Elliot –> Bukowski 80 (1892) –>Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Burmeister (1898-1906) –> Berghman (1906-1913) –> Svensson  fortfarande osålt

ex. A. Freybourg –> Hess auktion i juni 1910 (nr 802)

ex. Hans Meuss lagerkatalog 18 (1942)