Typsida – Karl XII – 1 Dukat (Typ 1)

Porträtt med peruk och harnesk synligt vid axeln

Myntfakta:

Stockholm     1697, 1701, 1702, 1704 och 1707     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Slät rand

Upplaga totalt: 17996 ex

Myntmästare: Anders Strömmer     (mm AS)     1697

               Henrik Zedritz     (mm HZ)     1701-1704

               Lorentz Careelberg     (mm LC)     1707

Gravör:     Arvid Karlsten

Mm AS

       Typ 1:1.     1697     (upplaga 4781 ex)       sm 3          RRR    

Mm HZ

       Typ 1:2.     1701     (upplaga 6518 ex)      sm 6           RR

       Typ 1:3.     1702     (upplaga 4021 ex)      sm 7           RRR

       Typ 1:4.     1704     (upplaga 2676 ex)      sm 8           RRR

Mm LC

       Typ 1:5.     1707     (upplaga 4831 ex)      sm 9           RRR

1697 och 1701 har stampidentiska åtsidor, i övrigt är det nya åtsidesstampar varje år. (Foto Hagander 3)

Förmodligen är det Arvid Karlsten som graverat samtliga porträtt. (Bilder från Haganders kataloger)