Typsida – Karl XII – 1 Dukat – Typ 4

Eget hår och harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1712-1717     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

ÅrVariantUpplagaSm-nrFörekomst
Typ 4:117124433 ex14RR
Typ 4:217134243 ex15R
Typ 4:3a17142 nitar
på bröstet
15724 ex16fler än 15 ex
Typ 4:3b17143 nitar
på bröstet
ingår i dodoRR
Typ 4:4a1715punkt efter
EST
6863 ex17RR
Typ 4:4b1715punkt efter
PROTECTOR
ingår i dodoRR
Typ 4:517167828 ex18R
Typ 4:617173639 ex19R
(Foto MISAB 13)

4 varierade porträtt kan nämnas:

1714 användes egentligen 3 olika åtsidesstampar, men en stamp var så lik 1713 års stamp att det är överflödigt att visa den. Intressant att man 1715-1717 klarade sig med 1 stamp, trots att den totala upplagan för dessa år blev högre än 1714.

1715 användes 2 frånsidesstampar med den lustiga skillnaden att den punkt som på första varianten återfinns efter EST i omskriften, har på den andra varianten hamnat efter PROTECTOR i stället.