Typsida – Karl XII – 1 Dukat (Typ 4)

Eget hår och harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1712-1717     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Slät rand

Upplaga totalt: 42730 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

       Typ 4:1.     1712     (upplaga 4433 ex)          RR

       Typ 4:2.     1713     (upplaga 4243 ex)          R

       Typ 4:3a.     1714     2 punkter på bröstet     (ingår i 15724 ex)

       Typ 4:3b.     1714     3 punkter på bröstet    (ingår i 15724 ex)     RR      

       Typ 4:4a.     1715     punkt efter EST     (ingår i 6863 ex)          RR

       Typ 4:4b.     1715     punkt efter PROTECTOR     (ingår i 6863 ex)     RR      

       Typ 4:5.     1716     (upplaga 7828 ex)          R

       Typ 4:6.     1717     (upplaga 3639 ex)          R

(Foto MISAB 13)

4 varierade porträtt kan nämnas:

1714 användes egentligen 3 olika åtsidesstampar, men en stamp var så lik 1713 års stamp att det är överflödigt att visa den. Intressant att man 1715-1717 klarade sig med 1 stamp, trots att den totala upplagan för dessa år blev högre än 1714.

1715 användes 2 frånsidesstampar med den lustiga skillnaden att den punkt som på första varianten återfinns efter EST i omskriften, har på den andra varianten hamnat efter PROTECTOR i stället.