Typsida – Karl XII – 1 Dukat – Typ 5

Hedlingers porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1718     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Räfflad rand

Upplaga: 2143 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:    Johann Carl Hedlinger

Sm 20

Fler än 15 ex i privat ägo

Den nyanställde gravören Johann Carl Hedlinger skapade ett mästerligt porträtt och försåg dessutom dukaten med ett randskydd. 1718 är för övrigt det 3:e vanligaste årtalet av Karl XII:s dukater med närmare 20 kända ex i privat ägo. Bara 1710 och 1714 är vanligare. (Foto MISAB 12)