Raritetssidan – Karl XII – Paykulldukater

De enda Paykulldukater som numera finns i privat ägo är de som 1718 präglades i 1 dukats vikt av vanligt guld. För mer information!

ex 1. 

kvalitet 01/0, vikt 3,485 g

Sven Alrik Ljunggrens samling (-1910) –> Holmbergs auktion 86 (1910) –> Otto Smiths samling (1910-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> Bjarne Ahlström –> Julius Haganders samling (1988-2011) –> Künker 196 auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 2. 

kvalitet 1+, vikt 3,45 g

Troligen J. F. H. Oldenburgs samling –> Bukowski 115 (1898) –> Magnus Bernströms samling –>?–> Moneta (Håkan Kinnmark) lagerkatalog 6 (1958) –> förmodligen Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 12 (1976) –> Per-Otto Nordins samling (1976-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?

Uppgiften att detta ex “förmodligen” kommer från Oldenburgs samling har Ahlström naturligtvis inte kunnat bevisa, men med uteslutningsmetoden så finns ju inte så många kända ex att välja på. (Foto Ahlström 12)

ex 3. 

kvalitet 1+, “repor, svagt bucklig”

Carl Johan Nordqvists samling –> Bukowski 125 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> mynthandlare Adolf Hess, Frankfurt a. Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1941)–> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Kalifornien –> T.James Clarkes samling (1941-1961) –> mynthandlare Kosoff igen –> mynthandlare Emile Bourgey, Paris –> Per Otto Nordins samling –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Ahlström 55 (1997) –> PG Carlssons samling –> MM:s samling 

berättas nämligen att Algård tappade bort myntet i början av 1970-talet efter att ha haft det som bokmärke i en bok… Troligen kom det dock till rätta så småningom och hamnade sedermera på Ahlström 55. Alternativet är att det dykt upp ett annat, tidigare okänt, exemplar, men det verkar mindre sannolikt. Det ska också sägas att mynthandlarna som figurerar i provenienskedjan finns där för att det är logiskt och att andra mynt gått samma väg. Horace Brand handlade med Johnson, Clarke med Kosoff och Nordin med Bourgey. Det är också möjligt att Algård köpte av Harry Glück. Denne fick nog en del mynt av Nordin för att han värderat Clarkes samling för Nordins räkning. (Foto Ahlström 55)

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Livmedikus JP Westrings samling –> Bokauktionskammarens auktion februari 1837 –>Axel Frölings samling –> Bokauktionskammarens auktion mars 1858 –>?

Exemplar på KMK:

ex. Magnus von Bromell (1718-1744) –> KMK 2 Dukat (6,90 g)

Detta ex brukar omnämnas som det enda “äkta” exemplaret eftersom det är tillverkat av det guld som Paykull påstods ha tillverkat. Den kom till KMK tillsammans med hela Bromells samling.

ex. Riksbankens samling –> KMK 1,5 dukat (5,17 g)

ex. KMK, efterprägling (4,08 g)

ex. Sven Svenssons samling –> saluförd på Hirsch 1 (1966) men drogs tillbaka –> KMK efterprägling (3,95 g)

Att Svenssons ex var en efterprägling vet man dels pga vikten, men mest för att den är präglad med andra stampar än originalet. Det syns tydligast på axeln som har endast 2 tvärskenor mot originalets 4. (Foto Hirsch 1)