Typsida – Karl XII – 1 Dukat (Typ 3)

Eget hår och mantel

Myntfakta:

Stockholm     1708-1711     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Slät rand

Total upplaga: 24681 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer: Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

       Typ 3:1.     1708     (upplaga 5406 ex)         sm 10        R

       Typ 3:2.     1709     (upplaga 4756 ex)         sm 11        RR

       Typ 3:3a.     1710     1708 års porträtt     (ingår i 9559 ex)      sm12               

       Typ 3:3b.     1710      årets porträtt     (ingår i 9559 ex)      sm12       

       Typ 3:4.     1711     (upplaga 4960 ex)      sm13           RR

(Foto MISAB 12))

Två varierade porträtt har använts: 1708 års porträtt som använts 1708-1710 och 1710 års porträtt som använts 1710-1711. Totalt har över 25 exemplar med årtalet 1710 hittats i privat ägo, men 1708 års porträtt är något svårare och förmodligen värd ett R.