Raritetssidan – Karl XII – 1 Dukat 1714 (3 nitar på bröstet)

Det vanliga porträttet 1714 användes även året före och kallas därför “1713 års porträtt”. 1714 användes dock flera porträttstampar som inte använts tidigare och uppenbarligen inte användes så flitigt sedan heller. Stampen med 3 nitar på harnesket är lätt att känna igen och redovisas här nedan.

ex 1.

“vorzüglich”

Busso Peus 265 (1965) –>?

(Foto Busso Peus 265)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “obetydligt hängspår på randen”

MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 3. 

kvalitet 1+

förvärvat till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlind auktion Bonde 6:310 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 4. 

kvalitet 1+, “varit böjd”

MISAB 17 (2016) –> Ottar Ertzeids samling (2016-2018) –> MISAB 28 (2018) –>Roberts Antik –> Helsingborgs Mynthandel

(Foto MISAB 17)

ex 5. 

kvalitet 1+, “varit böjd, beskuren”

Ahlström 26:638 (1982) –>?

(Foto Ahlström 26)