Raritetssidan – Johan III – Dalervalörer

Variant 1Frånsidans
omskrifter
Gamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
6 Daler utan år 51 mm3 rader16unik på KMK16
4 Daler utan år 51 mmdo174 kända ex17
3 Daler utan år 51 mmdo181 känt ex18
2 Daler utan år 51 mmdo20vanlig19
2 Daler 1576silveravslag av
2 Rosenobler
3bendast off.saml?20
1½ Daler 1576do3b1 känt ex21
1 Daler 1576do3bendast off.saml?22
4 Daler utan år 41 mm2 rader148endast off.saml?23
3 Daler utan år 41 mmdo149endast off.saml?24
2 Daler utan år 41 mmdo1503 kända ex25
1½ Daler utan år 41 mmdounik på Erimitaget26
1 Daler utan år 41 mmdo1511 känt ex27
½ Daler utan år 41 mm152endast off.saml?28

Porträtt på båda sidor

Gamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
2 Daler utan år191 känt ex29
1 Daler utan årunik i Uppsala30

Reguljära dalervalörer

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1 Daler15692110 kända ex31
1 Daler157022unik på KMK32
1 Daler1571237 kända ex33
1 Daler1573242 varianter
båda vanliga
34a
34b
1 Daler157525ganska vanlig35
1 Daler157626vanlig36
1 Daler157827vanlig37
1 Daler15792814 kända ex38
1 Daler158629sällsynt39
1 Daler1587302 kända ex40
1 Daler1591311 känt ex41
1 Daler1592326 kända ex42
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/2 Daler1573335 kända ex43
1/2 Daler15743412 kända ex44
1/2 Daler157535endast off.saml?45
1/2 Daler1576362 kända ex46
1/2 Daler1592382 kända ex47
ÅrGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
1/4 Daler157539endast off.saml?48
1/4 Daler157840endast off.saml?49
1/6 Daler158041unik i Uppsala50
1/8 Daler1575423 kända ex51