Raritetssidan – Johan III – 1/2 Daler 1592

ex 1.

kvalitet 1/1+, “rengjord”

Sven Svenssons samling –>?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Birger Wennberg, Hirsch Mynthandel –>?–> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)