Typsidan – Johan III – 1/4 Daler och 1/6 Daler – typ 2

Myntfakta:

Stockholm          ca 18-19 mm     87,5% silver

Okända upplagor

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

ÅrViktNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
1/4 Daler15787,30 gsm 49sm 40endast off.saml?
1/6 Daler15804,87 gsm 50sm 41unik i Uppsala

Två mynttyper som ser ut att vara “stöpta i samma form”. Åtsidorna är stampidentiska och de enda skillnaderna är vikten och årtalet. I gamla SM-boken var även 1580 upptagen som en lätt 1/4 Daler men det var innan man upptäckte att det fanns en gällande myntordning för 1/6 daler från 1570. Frågan är om man ändå inte bör betrakta det här unika myntet som ett prov. (Foton från sm-boken)