Typsidan – Johan III – 1 Daler med frälsaren på frånsidan

Myntfakta:

Stockholm     1569-1592     ca 45-46 mm    

Myntordning 1569:     29,2 g     89,1% silver

Myntordning 1570:     29,21 g     87,5% silver

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Myntmästare: Mattias Hintze      1574 -1575

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

upplagaLevin nr
15695526 exfrånsida med
inre bladkrans
sm 3182-84RR
1570okändsm 32—-unik på KMK
15711220 exfrånsida med
inre pärlring
sm 3385RRR
15733315 expärlringsm 34a86-109vanlig
1573ingår i dobladkranssm 34b86-109vanlig
1575okändpärlringsm 35111-122ganska vanlig
1576okändpärlringsm 36123-133vanlig
1578okändpärlringsm 37134-142vanlig
1579okändpärlringsm 38143-148RR
1586okändpärlringsm 39149-160S
1587okändbladkranssm 40161RRR
1591350 expärlringsm 41162RRRR
1592okändpärlring eller
bladkrans
sm 42163-167RR
Här ser man ett ex med en pärlring på frånsidan, vilket var det vanliga på Johans dalrar. (Foto MISAB 10)
Här visas ett ex med en bladkrans på frånsidan. Det är inte så märkligt att det finns två varianter, men däremot kan man fråga sig varför fördelningen är som den är. Bladkrans förekommer, så vitt man vet, endast 1569, 1573, 1587 och 1592. (Foto Ahlström 60)