Typsidan – Johan III – 1/4 Daler och 1/8 Daler – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1575          ca 17-19 mm     87,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

ViktNya sm-nrGamla sm-nr
1/4 Daler7,30 gsm 48sm 39endast officiella samlingar?
1/8 Daler3,65 gsm 51sm 42RRR
1/4 daler från SM-boken
1/8 daler från Ahlström 60

“Efter den svenska valutans devalvering 1574, präglades i Stockholm några små tjocka silvermynt i valörerna 1/4 och 1/8 Daler med konungens bild på ena sidan. Dåvarande myntmästaren Gillis Coyet var själv myntsamlare och möjligen har han präglat dessa hela och halva ortsdalrar för egen räkning. De är alla slagna till oregelbunden vikt och var ej avsedda för daglig handel. Om mynten sattes i cirkulation räknades värdet efter vikten. En unik stampidentisk fyrk 1575 finns i Antellska samlingen Helsingfors.” (Citat från Ahlström 60)