Raritetssidan – Johan III – 1/2 Daler 1576

ex 1.

kvalitet 1+/01, “obetydlig plantsspricka, rengjord”

Ahlström 56 (197) –>?–> MISAB 5 (2011) –>?–> MISAB 25 (2017) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 25)