Typsidan – Johan III – Silveravslag av 2 Rosenobler

Myntfakta:

Stockholm     1576     ca 40-41 mm     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

ViktNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
2 Daler58,4 gsm 20sm 3bendast off.saml?
1½ Daler43,81 gsm 21sm 3bRRRR
1 Daler29,21 gsm 22sm 3bendast off.saml?
(Foto Künker 285)