Typsidan – Johan III – Dalervalörer typ 1 (stor diameter)

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1580-talet)     ca 51 mm     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

6 Daler175,26 gsm 16unik på KMK
4 Daler116,84 gsm 17RRRR
3 Daler87,63 gsm 18RRRR
2 Daler58,43 gsm 19vanligt förekommande
Vikten på mynten reglerades med tjockleken och inte med diametern. (Foto från SM-boken)