Typsidan – Johan III – 2 Daler utan år – Porträtt på båda sidor

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1569-1573)     ca 41 mm    

Myntordning 1569:     58,40 g     89,1% silver

Myntordning 1570:     58,42 g     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: okänt

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gamla sm 19

Nya sm 29

RRRR

(Foto från SM-boken)