Typsidan – Johan III – Dalervalörer typ 2 (41 mm i diameter)

Myntfakta:

Vadstena     utan år (1586-1587)     ca 41 mm     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

ViktUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
4 Daler116,84 gokändsm 23sm 148endast off.saml?
3 Daler87,63 gokändsm 24sm 149endast off.saml?
2 Daler58,42 g193 exsm 25sm 150RRRR
1½ Daler43,81 gokändsm 26sm—unik på Erimitaget
1 Daler29,21 g4229 exsm 27sm 151endast off.saml?
½ Daler14,60 g496631 exsm 28sm 152endast off.saml?
Förutom diametern så är tydligaste skillnaderna jämfört med typ 1 att den inre ringen på åtsidan och den innersta omskriften på frånsidan saknas. Alla valörerna är slagna med samma stampar och det är myntets tjocklek och vikt som avgör vilken valör det är. (Foto MISAB 6)