Raritetssidan – Adolf Fredrik – Guldmynt

1 Dukat

1751                          5 kända ex          sm 1

1751  Östra Silverberget     3 kända ex          sm 2

1752                          5 kända ex          sm 3

1752  Ädelfors                0 kända ex          sm 4

1753                          10 kända ex         sm 5

1753  Ädelfors                5 kända ex          sm 6

1754                          0 kända ex            sm 7

1754  Östra Silverberget     5 kända ex          sm 8

1755                          0 kända ex          sm 9

1755  Ädelfors                0 kända ex          sm 10

1756                          1 känt ex          sm 11    

1756  Ädelfors                1 känt ex           sm 12

1757                          1 känt ex          sm 13

1757  Ädelfors                0 kända ex           sm 14

1758                          3 kända ex          sm 15

1759                          2 kända ex         sm 16

1759  Ädelfors                0 kända ex          sm 17

1760                          4 kända ex          sm 18

1761                          2 kända ex          sm 19

1761  Ädelfors                1 känt ex            sm 20

1762                           1 känt ex           sm 21

1763                           14 kända ex       sm 22

1763  Ädelfors                 6 kända ex        sm 23

1764                           6 kända ex        sm 24

1765     (utan gs)             1 känt ex          sm 25a

1765     (gs C.F.)             1 känt ex          sm 25b

1765  Ädelfors                 2 kända ex        sm 26

1766                          9 kända ex         sm 27

1766  Ädelfors                0 kända ex       sm 28

1767                          8 kända ex         sm 29

1768                          12 kända ex       sm 30

1768  Ädelfors                 0 kända ex        sm 31

1769                           5 kända ex        sm 32

1769  Ädelfors                1 känt ex           sm 33

1770                           6 kända ex        sm 34

1770  Ädelfors                4 kända ex         sm 35

1771                           7 kända ex        sm 36

1/2 Dukat

1754                           6 kända ex        sm 37

1755                    fler än 15 kända ex     sm 38

1/4 Dukat

1754-1755     fler än 20 kända ex vardera     sm 39-40