Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1768

På detta årtal kan man särskilja 3 olika åtsidesstampar vilket underlättar identifieringen. Man ser skillnaden tydligast vid den översta hårlocken, vid rosettfliken samt vid en stampspricka vid SVE.

ex 1. 

kvalitet 01 (stamp 1)

samling Bonde på Eriksberg –> auktion Bonde 5 (2009) –>?

Åtsidesstamp 1 med hårlocken mitt för D. Ingen angiven proveniens från Carl Gotthard Bonde denna gång. (Foto Bonde 5)

ex 2. 

“vorzüglich” (stamp 1)

Münzen und Medallien, Basel, auktion XII (1953) –>?–> Hess/Leu auktion 32, Luzern (1967) –> Julius Haganders samling (1967-2012) –>auktion Hagander 3 (2012) –>?

1967 var Haganders samling fortfarande tämligen blygsam. På Hess/Leu 32 köpte han 9 guldmynt och därmed ökade hans samling från 23 till 32 mynt. (Foto Hagander 3)

ex 3. 

kvalitet 01 (stamp 1)

Ahlströms lagerlista 23 (1967) –>?

Såvitt det går att se är detta ex mycket likt Haganders ex men katalogen till Hess/Leu 32 trycktes ju i mars 1967 när detta ex låg på Ahlströms lagerlista. Därför kan det uteslutas att det är samma exemplar. (Ahlströms foto)

ex 4. 

“about extremly fine” (stamp 2)

George de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1969) –>Claes-Olof Algårds samling (1969-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –>Spinks auktion i Zürich 1990 –> Borås Mynthandel –>?

Åtsidesstamp 2 med stort avtånd mellan rosettfliken och A. Dessutom en stampspricka vid SVE. I motsats till de övriga stamparna som är graverade av Carl Gustav Fehrman så är nog denna en gammal åtsida graverad av fadern Daniel Fehrman. (Foto från Schmitz katalog)

ex 5.

 “vorzüglich” (stamp 1)

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen, Basel auktion 80 (1994) –>?

(Münzen und Medaillens foto)

ex 6. 

kvalitet 01 (stamp 2)

Bruun-Rasmussen 835 (2012) –>?

(Foto Bruun-Rasmussen 835)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> SNF auktion 56 (1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> Per-Åke Hellströms samling

Ingen bild, men myntet har ju heller inte varit ute till försäljning sedan 1965.

ex 8. 

kvalitet 1+ (stamp 2)

Ahlström 28 (1983) –>?–> Ahlström 33 (1986) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>Christian Hamrin –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 9. 

kvalitet 1+ (stamp 3)

Ahlström 38 (1988) –>?–> Sviss Bank Corporation 29 (1992) –>?

Åtsidesstamp 3 med rosettfliken nära A men ändå är locken under punkten före D. (Foto Ahlström 38)

ex 10. 

kvalitet 1+ (stamp 3)

Glendinings auktion oktober 1973 –>?–> Ahlström 57 (1998) –> BÅ:s samling 

Glendinings bild var mycket dålig och centreringen av myntet är det enda man kan gå efter. Den stämmer dock mycket bra. (Foto Ahlström 57)

ex 11. 

“sehr schön” (stamp 3)

Künker 269 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 28 (2018) 

(Foto Künker 269)

ex 12.

kvalitet 1/1+)(1+, “rispa” (stamp 3)

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. Carl Snoilsky (1878) –> A.W.Stiernstedt (1880) –> Antell

ex. Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> Gustafsson

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bonnier

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Fryklöv

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmberg varierat ex

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86:189 (1910) kvalitet 1

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86:190 (1910) kvalitet 1 varierat ex

ex. Carl Lundström –> Holmberg 105 (1914) kvalitet 1

ex.Glückstad (1924) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 01

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 1?

ex.Holmbergs lagerlista 62 (1932) kvalitet 01/0

ex.SNF 6A (1937) kvalitet 1+

ex. SNF 9 (1938) kvalitet 1+