Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1754

ex 1.

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgren 16 (1912) –> Israel Berghmans samling (1912-1913) –> Sven Svenssons samling –> KMK

Detta var det sista kända exemplaret i privat ägo. Det övergick dock i KMK:s ägo genom domstolsbeslut.