Typsida – Adolf Fredrik – 1/2 Dukat

Myntfakta:

Stockholm     1754 och 1755     1,7 g     ca 16 mm     97,6% guld               diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Hans Malmberg

Myntgravör:  Daniel Fehrman

     Typ 1:1.     1754              

     Typ 1:2.     1755               alltid 1755/54

Angående upplagorna så är dessa okända. För 1754 vet man att det avsattes guld för 597 st 1/4 Dukat och inget för 1/2 Dukat. Trots detta användes en del av guldet till 1/2-dukater, men det är okänt hur många som blev präglade. För 1755 avsattes guld till 248 st 1/2-dukater, men även här tog man en okänt mängd guld från 1/4-dukaterna. (Foto Hagander 1)