Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1766 (Ädelfors)

ex. J.Scharps samling (-1851) –> Bokauktionskammarens auktion i november 1851 –>huset Oldenburgs samling (1851-1924) –> A.Reichmans auktion 26 (1924) –>?

Reichmanauktionen i Halle 1924 innehöll 83 svenska objekt, däribland 65 guldmedaljer ur den så kallade “Kungliga gåvan” som Gustav III förärade sin besökande kusin Peter Fredrik av Holstein-Gotorp, sedemera storhertig av Oldenburg. På auktionen fanns också 5 Ädelforsdukater: 1765, 1766, 1771, 1796 och 1801, alla inköpta av huset Oldenburg på den Scharpska auktionen i Stockholm 1851. Med på auktionen 1924 fanns också Sven Svensson som bevisligen köpte Ädelforsdukaten 1765.

ex. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Helsingfors Museum

ex. Sven Svensson –> KMK