Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1771

ex 1. 

kvalitet 01, “obetydlig kantskada”

K.A.Gustavssons samling –> Holmberg 143 (1928) –> samling Bonde på Eriksberg (1928-2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 2. 

kvalitet 01, “svagt bucklig, repor”

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgrens auktion 16 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> Smiths arvingar (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 3.

Ahlströms lagerlista 30 (1969) –>?–> Glendinings auktion oktober 1973 –>?–> Ahlström 44 (1991) –>?

Enligt Ahlström 44 ska det här vara Schmitz ex nr 1407 (se nedan), men detta kan inte stämma. Det där lilla hacket under andra S i SALUS syns tydligt även i lagerlista 30, men på Schmitz mycket bättre bild finns det inte. Det är även osäkert med försäljningen på Glendining 1973 eftersom bilden där är otroligt dålig. (foto Ahlströms lagerlista 30)

ex 4. 

“extremly fine”

Claes-Olof Algård (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich nr 1407 (1990) –> Jan Hyllengren, Hirsch Mynthandel –>?

(foto från Schmitz katalog)

ex 5. 

kvalitet 1+, “obetydligt plantsfel”

Israel Berghmans samling (-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman i Amsterdam (1921)–> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace Brand ärver Berghmans mynt –> mynthandlare B.G.Johnson i St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess i Luzern (1950) –>Gunnar Ekströms samling (1950-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?

Plantsfelet verkar ligga vid D i ADOLPHUS (Foto Ahlström 35)

ex 6. 

kvalitet 1+, “repor”

J.F.H.Oldenburgs samling (1883-1899) –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Per-Otto Nordins samling (1970-1981) –> Ahlström 24 (1981) –>?–> Schweizerischen Bankverein 15 (1986) –>Julius Haganders samling (1986-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018)  –> JW:s samling 

Myntet fanns i Oldenburgs samling redan 1883 när han skrev sin förteckning, men det är okänt när han köpte det så provenienskedjan kan vara ett antal år längre. (Foto Hagander 3)

ex 7. 

“schön”, lätt böjd

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?

(Foto Hess/Leu 34)

ex 8.

Ludvig Grabows auktion 18 (1941) –>?

(Ludvig Grabows foto)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Bukowski

ex. C.F.Pogge –> Hamburgers auktion 1903

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1?

ex. Hans Meuss auktion 12 (1939) kvalitet 0

ex. Philea 265 (2008) kvalitet god 1+/01