Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1771

ex 1. 

kvalitet 01, “obetydlig kantskada”

K.A.Gustavssons samling –> Holmberg 143 (1928) –> samling Bonde på Eriksberg (1928-2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 2. 

kvalitet 01, “svagt bucklig, repor”

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgrens auktion 16 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> Smiths arvingar (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 3. 

kvalitet 1+/01)(1+

Ahlströms lagerlista 30 (1969) –> Claes-Olof Algård (1969-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich (1990) –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 44 (1991) –>?

Det kan noteras vilken stor skillnad det är på kvalitetsbedömningarna: 1969 bedömde Ahlström detta ex till kvalitet 0 och 1991 var det 1+/01)(1+ (Spinks foto)

ex 4. 

kvalitet 1+, “obetydligt plantsfel”

Israel Berghmans samling (-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman i Amsterdam (1921)–> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace Brand ärver Berghmans mynt –> mynthandlare B.G.Johnson i St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess i Luzern (1950) –>Gunnar Ekströms samling (1950-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch Myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?

Plantsfelet verkar ligga vid D i ADOLPHUS (Foto Ahlström 35)

ex 5. 

kvalitet 1+, “repor”

J.F.H.Oldenburgs samling (1883-1899) –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1899-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Per-Otto Nordins samling (1970-1981) –> Ahlström 24 (1981) –>?–> Schweizerischen Bankverein i Basel (1986) –>Julius Haganders samling (1986-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018)  –> JW:s samling 

Myntet fanns i Oldenburgs samling redan 1883 när han skrev sin förteckning, men det är okänt när han köpte det så provenienskedjan kan vara ett antal år längre. (Foto Hagander 3)

ex 6. 

“schön”, lätt böjd

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?

(Foto Hess/Leu 34)

ex 7.

Ludvig Grabows auktion 18 (1941) –>?

(Ludvig Grabows foto)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Bukowski

ex. C.F.Pogge –> Hamburgers auktion 1903

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1?

ex. Hans Meuss auktion 12 (1939) kvalitet 0

ex. Philea 265 (2008) kvalitet god 1+/01