Typsida – Adolf Fredrik – 1 Dukat (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1751-1771     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld               Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: ca 56000 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)     1751-1762

                 Albrekt Lindberg (mm AL)     1762-1771

Myntgravörer:  Daniel Fehrman (gs F)     1751-1764

                 Carl Gustav Fehrman (gs CF)     1964-1771

mm HM    Daniel Fehrmans porträtt

     Typ 1:1a.     1751 med gs F     (2332 ex)      sm 1           RRR

     Typ 1:1b.     1751 utan gs     (ingår i 2332 ex)      sm 1      RRRR

     Typ 1:2.     1752     (2695 ex)      sm 3                RRR

     Typ 1:3.     1753     (2802 ex)      sm 5                RR

     Typ 1:4.     1754     (590 ex)      sm 7                ej i privat ägo

     Typ 1:5.     1755     (84 ex)         sm 9             ej i privat ägo

     Typ 1:6.     1756     (390 ex)       sm 11               ej i privat ägo

     Typ 1:7.     1757     (1298 ex)      sm 13                RRRR

     Typ 1:8.     1758     (3830 ex)      sm 15                RRR

     Typ 1:9.     1759     (1805 ex)       sm 16               RRR

     Typ 1:10.     1760     (3181 ex)       sm 18               RRR

     Typ 1:11.     1761     (1217 ex)      sm 19                RRRR

mm AL     Daniel Fehrmans porträtt    

     Typ 1:12.     1762     (1962 ex)      sm 21                RRRR

     Typ 1:13.     1763     (4073 ex)      sm 22                R

     Typ 1:14.     1764     (4681 ex)        sm 24              RRR

     Typ 1:15.     1765 utan gravörsignum     (ingår i 2739 ex)       sm 25a          RRRR

     Typ 1:16.     1767     (ingår i 5657 ex)      sm 29           RR

mm AL     Carl Gustav Fehrmans porträtt    

     Typ 1:17.     1765 med gs CF     (ingår i 2739 ex)       sm 25b               RRRR   

     Typ 1:18.     1766     (4465 ex)      sm 27                RR

     Typ 1:19.     1767     (ingår i 5657 ex)      sm 29                RRRR

     Typ 1:20.     1768     (4153 ex)      sm 30                R

     Typ 1:21.     1769     (2266 ex)        sm 32              RRR

     Typ 1:22.     1770     (1637 ex)       sm 34               RR

     Typ 1:23.     1771     (1400 ex)       sm 36              RR

Upplagorna redovisas inom parantes ovan. (Foto MISAB 19)

Förklaring till att typ 1:15 och 1:16 graverats av Daniel Fehrman lämnas under denna länk.