Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1769

ex 1. 

kvalitet 01/0

Sven Svenssons samling –> SNF 54 (maj 1964) –> köpare Ahlström –> Ahlströms lagerlista 15 (november 1964) –> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?

Inte helt klarlagt att Algård köpte detta ex av Ahlström 1964, men det verkar troligt. Intressant i alla fall att han så tidigt började köpa på sig dubblettexemplar av så svåra mynt. Enligt uppgift nedan hade han ju redan Bolins ex. (Foto Ahlström 4)

ex 2. 

“good very fine”

Niklas Alexander Bohlins samling (-1948) –> Claes-Olof Algårds samling (1948-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Hans Hirsch som ombud –> Stefan Widegrens samling (2017-2023) –> Künker 380 (2023) –>? 

Proveniensen före 1980 kommer från Sten Törngrens anteckningar. Bohlin var Algårds morfar och Algård ärvde dennes samling 1948. Det är givetvis Spinks som står för kvalitetsangivelsen, Künker hade satt “vorzüglich” på Haganders auktion. (Foto Hagander 4)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydligt kantslag”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 4. 

kvalitet 1+, “små hack”

Busso Peus 364 (2000) –>?–> MISAB 13 (2015) –> Oslo Myntgalleri –> norsk samling. 

(Foto MISAB 13)

ex 5.

kvalitet 1/1+

Ahlström 1 (1972) –> bordet –> Ahlströms lagerlista 42 (1972) –>?–> Glendinings auktion oktober 1973 –>?–> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 492

Sätt en parantes kring Glendinings auktion eftersom den bilden var mycket dålig. Centreringen stämmer dock bäst in på det här exemplaret. Det skulle också passa bra om Österlund köpte myntet på Glendinings den 3/10 och sedan sålde det på sin auktion den 24/11 samma år (se nedan). Detta är dock bara spekulationer. (MISABs foto)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891)

ex. Oldenburg (1899) –> Bukowski 119 (1899) –> Helsingfors Museum

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1+

ex. Österlunds auktion 24/11 1973 kvalitet 1+/01