Raritetssidan – Karl XIV Johan – Övriga reguljära mynt

1 Riksdaler och Riksdaler Specie

1820  (Karl XIII:s bild)            9 kända ex     sm 41c

1827  (TROYSKA ASS, 9 serafer)  6 kända ex     sm 50b

1829  (TROYSKA ASS)            12 kända ex     sm 51

1837                              13 kända ex      sm 65a

1838  (G på halsavskärningen)   16 kända ex     sm 66 var

1843                              1 känt ex       sm 72

1/2 Riksdaler Specie

1838                              1 känt ex      sm 77

1/6 Riksdaler

1828     (räfflad rand)            7 kända ex     sm 57a

1828     (slät rand)               2 kända ex     sm 57b

1/8 Riksdaler Specie

1830  (räfflad rand)               10 kända ex     sm 84b

1830  (stjärnor o blad på randen)     9 kända ex     sm 84a

1830  (nedsänkt räffling i mitten)     7 kända ex     sm 84 var

1830  (omlettrad rand)           4 kända ex     sm 84 var

1836                               9 kända ex     sm 90

1837                              12 kända ex     sm 91

1/2 Skilling (palmkvist)

1833/32                          1 känt ex     sm 132