Typsida – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler (Typ 2)

Karl XIII:s porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1820     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga okänd

Myntmästare: Lars Bergencreutz (mm LB)     

Gravör: Lars Grandel

     Typ 2:1.     1820     sm 41c      RR

Orsaken till denna märkliga hybrid är okänd men många brukar gissa på en akut stampbrist. Lika troligt är dock att man helt enkelt råkat ta fel stamp eller att någon fann det lämpligt att skämta. (Foto MISAB 15)