Typsida – Karl XIV Johan – 1/3 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1827-1829     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver

Randskrift: 878/1000 DELAR FINSILFVER

Upplaga totalt: okänt

Myntmästare: Christopher Borg  (mm CB)     

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1827     (okänt antal ex)      sm 52      endast off. samlingar?

     Typ 1:2.     1828     (61216 ex)      sm 53       

     Typ 1:3.     1829     (109183 ex)      sm 54      

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

SM-boken tar upp varianter utan randskrift både 1828 och 1829, men dessa har alla visat sig vara svagpräglingar. (Foto MISAB 12)