Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler Troyska ass 1827 (9 serafer)

ex 1. 

kvalitet 01 “plantsrispor”

?–> Gustav Anderssons samling –> Ahlström 33 (1986) –> Hirsch konsortier –>auktion Stockholms auktionsverk 1991 –> Jan Anderssons samling (1991) –> Julius Haganders samling –> auktion Hagander 3 (2012) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 2. 

kvalitet 1+/01 “plantsrispor”

?–> Ahlströms lagerlista 25 (1968) –>?–> Ahlström 37 (1988) –> Sten Törngrens samling (1988-2000) –> Spinks 143 (London år 2000) –> Törngren igen (2000-2012) –> MISAB 7 (2012) –> Göran Mattsson –>?

Detta ex kan även vara det som såldes på Ahlströms lagerlista 54 (1976), men då saknades bild och även info om antalet serafer. (Foto MISAB 7)

ex 3. 

kvalitet 1+/01 “obetydliga repor”

?–> Ahlström 52 (1995) –> L.E.Bohmans samling (1995-2013) –> MISAB 8 (2013) osålt –> Boman igen

Fläcken bakom porträttet har troligen tillkommit efter 1995 eftersom man inte ser något av den på Ahlströms foto. (Foto MISAB 8)

ex 4. 

kvalitet 1+, “stampställning 145gr”

Sjödahls samling (1924) –> Gunnar Ekströms samling –> Ahlström 35 (1987) –>?–>Christian Hamrin  (-1994) –> P.G.Carlsson –> Sten Törngren –> Pecunia Mynthandel (Matsson) –> Ulveback  –> B.Svenssons samling –> R.Jonssons samling 

(Privat foto)

ex 5. 

kvalitet 1+ “repor”

?–> Ahlströms lagerlista 34 (1970) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Sten Törngren –> Ahlström 43 (1991) –>?–> MM:s samling (-2019) –> Helsingborgs Mynthandel –>?

Enligt Sten Törngrens egna anteckningar så köpte han det på Schmitz auktion och kallade det för “Pärla 135”. Dock hade han redan det ex som senare såldes på MISAB 7 som “Pärla”. Hur detta hänger ihop går nog inte att få någon klarhet i. (Foto Helsingborgs mh)

ex 6. 

kvalitet okänd

Lars Emil Bruuns samling (1914) –> Adolph Hess, Frankfurt a M (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Karl Skårmans samling (1953) –> P Hellströms samling (1953-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo –> JOB:s samling –> MM:s samling 

Provenienskedjan är baserad på uppgifter i katalog MISAB 7 sid 121. Utöver detta vet man att Berghman sålde sin samling till amerikanen Virgil Brand 1921, men det är inte säkerställt att ALLA mynt gick denna väg. (Privat foto)