Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1/6 Riksdaler 1828 (slät rand)

ex 1. 

kvalitet 01/0

?–> Bernhard Olofssons samling (1947) –>?–>  SNF 87 (1975) –>?–> SNF auktion 94 (1977) –> Karl Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Ahlströms Mynthandel (1990-1994) –> JC:s samling –> MISAB 33 (2019) –>?

Försäljningen av Bernhard Olofssons samling 1946-1947 är klassisk och förmodligen var den medräknad när SNF 1977 skriver att det bara finns ett känt ex av denna variant. Bild finns dock inte i Olovssons katalog! Det är heller inte helt säkerställt att det inte finns fler mellanhänder mellan 1977 och 1994, men det spelar i vilket fall inte så stor roll. (Foto från Schmitz katalog)

ex 2. 

kvalitet 1+

Appelgren 61 (1936) –>?

Ingen bild, men kvalitén är ju sämre än Olofssons ex. Detta kan vara Holmbloms ex som såldes på Holmberg 136 (1926). Beskrivningen var då “som Oldenburg 3375 men varierad rand”. Oldenburgs ex hade räfflad rand och då var Holmbloms ex förmodligen slät.

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Svenssons samling (SS 5122) –> KMK

ex. Svenssons samling (SS 5123) –> KMK tunnare ex